Історія кафедри

Кафедра офтальмології була створена 30.01.2015 згідно наказу №10/1 « Про внесення змін у назві кафедри» у зв’язку з евакуацією університету за новою юридичною адресою.

27 серпня 2019 року шляхом голосування проведено реорганізацію кафедри

офтальмології та оториноларингології у кафедру офтальмології.

 

Кафедру офтальмології очолює к.мед.н, доцент Коробова О.В. На кафедрі працює 3 кандидата медичних наук та 2 доцента.

 

За останні роки співробітниками кафедри опубліковано більше 30 наукових публікацій (в тому числі Scopus та Web of Science Core Collection), проведена 1 стендова доповідь на міжнародній конференції, видано підручник на англійській мові «Ophtalmology», прийнято участь більше ніж в 15 конференціях (на міжнародному, всеукраїнському рівнях), організовано 2 конференції регіонального рівня. Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент Коробова О.В. - член редакційної колегії науково-практичного медичного журналу «Архів офтальмології» (фахове видання).

 

Отримано 1 звання доцента, захищена 1 кандидатська дисертація. Співробітниками кафедри отримано 2 сертифіката зі знання англійської мови на рівні CEFR B2. Кафедра проводить навчання студентів, лікарів-інтернів. Також на кафедрі проходять навчання лікарі-курсанти на циклах тематичного удосконалення, стажування та спеціалізації.

 

Науково-педагогічний склад кафедри: зав.кафедри, к.мед.н., доцент Коробова О.В., к.мед.н., доцент Бакбардіна Л.М., к.мед.н. Гудзенко К.А., ас. Патріча В.Г., ас. Булига О.С., ас. Єрьоменко О.А., ас. Нежиденко А.В.

 

Лікувальна робота проходить на базах кафедри в м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Маріуполь. Клінічні бази оснащені сучасним діагностичним обладнанням та надається висококваліфікована консультативна та хірургічна допомога.